toggle
meny

Pro Arkitekt: Tilbygg for en bedre hverdag

Et tilbygg er en utvidelse av allerede eksisterende bolig, enten det gjelder et hus, en hytte eller annet. Tilbygg er kort forklart en utvidelse av grunnflaten til boligen, altså det å bygge utover og ikke oppover. Et tilbygg kan for eksempel være en utvidelse av en gang, en stue eller et større kjøkken – rett og slett ment for å bedre plassen for å leve og bo mer optimalt. Et tilbygg kan videre kreve involvering av håndverkere slik som rørleggere, taktekkere, tømre og murere. Uansett hvilket rom du planlegger å utvide er, det mange gode grunner til å benytte seg av en arkitekt. Tilbygg kan, som nevnt, involvere mange parter og en solid byggeplan vil gjøre byggeprosessen mer oversiktlig og ryddig.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er forskjellen på et tilbygg og et påbygg?

Et påbygg tilsier en utvidelse av bolig som ikke går på boligens grunnflate, men øker arealet til boligen. Et påbygg er gjerne en mer omfattende og mer kostbar affære enn et tilbygg. Et tilbygg er utvidelse av grunnflaten til boligen. Et tilbygg er som hovedregel ikke søknadspliktig, mens et påbygg derimot er det. Det er enkelte unntak. Finnes det for eksempler regler i plan- og bygningsloven eller arealplaner,samt annen lovgiving, som må avklares før man starter med bygging? Dette gjelder større tilbygg så vel som mindre tilbygg på eksisterende bolig. Både ved påbygg og tilbygg kan det være lurt å benytte seg av fagkompetansen til en arkitekt. Tilbygg kan virke enkelt, men vil kreve omfattende planlegging selv når det er på under 15 kvadratmeter.

Når må man søke kommunen om tilbygg?

Her er det ikke et enkelt svar, da det vil avhenge av hvorvidt et planlagt tilbygg kommer i konflikt med eksisterende plan- og bygningslov. Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er fritatt søkeplikt fra og med 1.mai 2021. Du må alltid sjekke kommunens reguleringsplaner, da andre regler kan gjelde for din eiendom. Informasjon finner du på din kommune sine nettsider. Vi anbefaler alltid å sette av god tid i denne prosessen, og Pro Arkitekt kan være behjelpelige dersom du må søke kommunen om tilbygg. Husk at du alltid skal informere kommunen om eventuelle endringer du gjør på tomten din, også når det kommer til tilbygg.

Hva koster et tilbygg?

Et tilbygg er gjerne rimeligere enn et påbygg, ettersom det er en videreføring av grunnflaten til eksisterende bolig. Kostnaden for et tilbygg vil variere og påvirkes av omfang, materialer og hvor inngripende det er på eksisterende boligstruktur. Dette i seg selv er en god grunn til å benytte en arkitekt; tilbygg eller andre byggprosjekter bli da mye mindre kompliserte. En arkitekt kan se helhetsbildet, planlegge for uforutsette komplikasjoner og skaper gode løsninger i det som kan se ut som utfordringer som er vanskelig å løse. Videre skal arkitekten være den som fører ideen ned på papiret mens hen samtidig ivaretar behovet til kunden. Med et godt planlagt tilbygg ser man gjerne mindre uforventede kostander, her er arkitekten en nøkkelperson. Kontakt oss i dag for mer informasjon og en hyggelig prat.

til toppen